ADVN

advnHet ADVN is het archief en onderzoekscentrum voor nationale bewegingen en het Vlaams-nationalisme in het bijzonder.

Het archief van Cyriel Verschaeve werd – samen met andere archieven en documentatie in verband met hem – onder meer door Martha Vande Walle en Jozef Lootens gedurende vele tientallen jaren verzameld en later door het Jozef Lootensfonds samengebracht in de Sint-Pietersabdij in Steenbrugge. De documenten van en over Verschaeve vormen in hun geheel een unieke bron voor de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw. Het geheel werd in 1995 overgedragen aan en in 1999 overgebracht naar het ADVN. In 2008 werd ook de collectie van het Verschaevemuseum in Alveringem overgedragen aan het ADVN. Daarnaast werd het fonds vanaf 2002 aangevuld met diverse kleinere overdrachten.

Het Fonds Cyriel Verschaeve (BE ADVN AC460) bevat 25 strekkende meter archief en telt 3309 inventarisnummers. Er zijn ook meer dan 2 000 boeken en brochures, ruim 400 titels van periodieken en meer dan 3 700 audiovisuele stukken en museale objecten. Na de publicatie van de eerste inventaris van het fonds in 2003 wordt de inventaris momenteel verder uitgebreid met de beschrijvingen van de collectie van het Verschaevemuseum.

De inventarissen kunnen geraadpleegd worden op de volgende pagina’s:

Meer informatie en contact:

ADVN
Lange Leemstraat 26
2018 Antwerpen
telefoon: 03 225 18 37
e-post: info@advn.be
webstek: www.advn.be