Doelstellingen

Definitieve begrafenis Verschaeve in Alveringem, 1973 [BE ADVN VFAL 279]

Definitieve begrafenis Verschaeve in Alveringem, 1973 [BE ADVN VFAL 279]

De vzw Kapelaan Verschaeve is de opvolgster van Verschaeve-Komitee Alveringem en het Jozef Lootensfonds en werd opgericht op 22 april 2009.

De vereniging heeft tot doel:

1. in samenwerking met het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) te Antwerpen, eigenaar van het Verschaeve-archief en van de museale inhoud van de kapelanij, de betekenis van de Vlaams-nationale figuur Cyriel Verschaeve (1874-1949) in de regio te verankeren. Daarbij wordt uitdrukkelijk bedoeld: zijn literair-artistieke, pastorale en Vlaamse activiteiten op een historisch-wetenschappelijke en cultuur-toeristisch-recreatiefverantwoorde wijze aan het publiek voor te stellen en te situeren in een breed cultureel, sociaal-economisch en maatschappelijk kader;

2. de instandhouding en ontsluiting van de als beschermd monument erkende Kapelanij aan de Sint-Rijkersstraat 21 te Alveringem, te behartigen.

De vereniging stelt haar activiteiten boven elke filosofische en politieke strekking en houdt vast aan de principes van pluralisme en verdraagzaamheid.

Download the PDF file Download pdf.