Verschaeviana

Het Jozef Lootensfonds zorgde sinds 1960 voor de bewaring en de ordening van het omvangrijke Verschaeve-archief. Tevens stond het in voor de uitgave van Verschaeviana, het jaarboek dat het wetenschappelijk onderzoek omtrent leven en werken van Cyriel Verschaeve en zijn tijdgenoten wilde bevorderen.
In dit verband dient het zeer verdienstelijk werk beklemtoond dat het Jozef Lootensfonds gedurende die jaren heeft geleverd, als deskundig bewaarder van het belangrijk archief én als promotor van een wetenschappelijk serene historiografie rondom Cyriel Verschaeve en zijn tijd.

De Verschaeviana Jaarboeken verschenen in principe jaarlijks van 1970 tot 1994. Zij bevatten artikels, notities, bronnencommentaren omtrent één of meerdere aspecten van het leven en het werk van Cyriel Verschaeve. Sommige jaarboeken zijn colloquiumnummers en fungeren als verslagboek van de zeven colloquiua die het Jozef Lootensfonds omtrent een bepaald thema organiseerde. Enkele Verschaeviana Jaarboeken zijn vandaag nog verkrijgbaar bij het ADVN. Ook enkele andere, oorspronkelijke werken van en over Verschaeve zijn daar nog beschikbaar.

Verschaeviana Jaarboeken
Eerste deel, Aflevering 1, 1970
Eerste deel, Aflevering 2, 1972
Eerste deel, Aflevering 3, 1973
Eerste deel, Aflevering 4, 1974
Eerste deel, Aflevering 5, 1975
– Tweede deel, Aflevering 1, 1976
– Tweede deel, Aflevering 2, 1977
– Tweede deel, Aflevering 3, 1978
– Jaarboek 1979 – Verschaeve en de Barok (colloquiumnummer), 1979
– Jaarboek 1981 – Verschaeve en Rodenbach (colloquiumnummer) 1981
– Jaarboek 1982
– Jaarboek 1983 – Verschaeve en de Vlaamse meisjesbeweging (colloquiumnummer), 1983
– Jaarboek 1984 – Cyriel Verschaeve te Berlijn in mei 1941 / Arthur de Bruyne; Toon van Moerbeke; Renaat de Deygere e.a., 1984
– Jaarboek 1985 – Cyriel Verschaeve in zijn religieuze werk (colloquiumnummer), 1985
– Jaarboek 1986
– Jaarboek 1987 – Cyriel Verschaeve en de Tweede Wereldoorlog (colloquiumnummer), 1987
– Jaarboek 1988-1989 – Oorlogsgedenkschriften Cyriel Verschaeve 1944–1946 / Romain Vanlandschoot; Wim Meyers; Renaat De Deygere, 1990
– Jaarboek 1990-1991 – Literaire en esthetische receptie omtrent Verschaeve (colloquiumnummer), 1992
Jaarboek 1993 – Mythevorming omtrent Verschaeve (colloquiumnummer), 1994