Verschaeviana 1/2 (1972)

Verhandelingen
Paul Chr. de Baere, Een episode uit de betrekkingen Cyriel Verschaeve – Joe English. p. 147
Peter H. Nelde, Fazit einer Freundschaft. p. 152.
R. Vanlandschoot, Het drama van Cyriel Verschaeve en Robrecht de Smet. (vervolg). p. 162

Inedita
Jozef Geldhof, Een jeugdwerk van Verschaeve. p. 237
Jozef Geldhof, Verschaeve schrijft aan Omer van Rie via Zwitserland. p. 242
Aubert-Tillo van Biervliet O.S.B., Briefwisseling tussen Cyriel Verschaeve en dom Modest van Assche. p. 245
Jaak L. de Meester en Martha J. van de Walle, Cyriel Verschaeves brieven aan Jozef Lootesn (1909-1914). (vervolg). p. 257

Notities & kroniek
Notities
Jozef Geldhof, Maria-Magdalena gevaarlijk boek? p. 295
J.L. de Meester, Verschaeve als kapelaan te Alveringem. p. 297
Kroniek
M.v.d.W. Afscheid van Victor Leemans. p. 298
M.v.d.W. Afscheid van Dr. Jupp Hoven. p. 302
Verschaevearchief. p. 303