Letterenhuis

letterenhuisHet Letterenhuis is het centrum voor literair erfgoed in Vlaanderen.

In hun collectie bevindt zich het archiefbestand Cyriel Verschaeve (V486). Dit bestand werd samengesteld uit overdrachten van onder meer de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge (1983) en K. Volders (1949). Het archief omvat ca. 0,5m en bestaat uit handschriften met poëzie en proza, briefwisseling, foto’s en tekeningen. De inventaris van dit archief kan je raadplegen langs deze link: http://anet.ua.ac.be/isadtree/letterenhuis/opaclhisad/isad%3Alh%3A6144

Verder bevat de collectie zo’n 284 brieven, 88 handschriften, 2 schilderijen, 113 foto’s, 2 prenten, 45 affiches, 8 beelden en 11 tekeningen van of over Cyriel Verschaeve. De volledige lijst kan je raadplegen langs deze link: http://anet.ua.ac.be/record/isaarlh/au::19785/N

Meer informatie en contact:

Letterenhuis
Minderbroederstraat 24
2000 Antwerpen
telefoon: 03 222 93 20
e-post: letterenhuis@stad.antwerpen.be
webstek: www.letterenhuis.be