Verschaeviana 1/4 (1974)

Varia
Gwij Mandelinck, In memorian Antoon vander Plaetse. p. 403
A. Devloo, Homilie tijdens de rouwdienst voor Cyriel Verschaeve op zaterdag 4 augustus 1973 te Alveringem. p. 408
A.R. van de Walle O.P., Homilie tijdens een nadienst voor Cyriel Verschaeve, gecelebreerd in de kerk van Alveringem op zondag 7 oktober 1973. p. 415
Koenraad E. Stappers O. Praem., Toespraak bij de inzegening van de heldenhuldezerk op het graf van Cyriel Verschaeve op zondag 7 oktober 1973. p. 427

Verhandelingen
Jozef Geldhof, Cyriel Verschaeve en zijn uitgever Alfons de Groeve. p. 433

Inedita
Jaak L. de Meester en Martha J. van de Walle, Cyriel Verschaeves brieven aan Jozef Lootens (1909-1914). (vervolg). p. 451