Verschaeviana 1/3 (1973)

Verhandelingen
Paul Chr. de Baere, De betrekkingen tussen Cyriel Verschaeve en Joe English. p. 307
André Demedts, Le Lion de Flandre en Verschaeve. p. 333

Inedita
Paul Chr. de Baere, Cyriel Verschaeves brieven aan Joe English en Elisa English-Goedemé (1909-1923). p. 345
Paul Chr. de Baere, De Heldehuldeverzen van Verschaeve. p. 368
Jaak L. de Meester en Martha J. van de Walle, Cyriel Verschaeves brieven aan Jozef Lootens (1909-1914). (vervolg). p. 370

Notities & kroniek
Kroniek
Hermi Erhart, Pfarrer Friedrich Pasquay. p. 397
André Demedts, In memoriam Dr. Marcel Romeo Breyne. p. 398