Verschaeviana 1/5 (1975)

Verhandelingen
Robrecht Boudens, Mgr. Marinis, Cyriel Verschaeve en de vlaamsgezinde aalmoezeniers van het Belgisch leger. p. 483

Inedita
Aubert-Tillo van Biervliet O.S.B., Nog brieven van Cyriel Verschaeve aan dom Modest van Assche. p. 497
Jaak L. de Meester en Martha J. van de Walle, Cyriel Verschaeves brieven aan Jozef Lootens (1909-1914). (vervolg). p. 508
Jan Torfs, Drie brieven van Cyriel Verschaeve aan Juul Charpentier. p. 525