Colloquium en tentoonstelling 2022: ‘Cyriel Verschaeve als kunstenaar?’

De vzw Kapelaan Verschaeve organiseert op zaterdag 2 juli 2022 een tentoonstelling en een colloquium onder de titel ‘Cyriel Verschaeve als kunstenaar ?’.

Colloquium
Met dit colloquium wil onze vzw, in samenwerking met het ADVN | archief voor nationale bewegingen en de gemeente Alveringem, op basis van recent onderzoeksmateriaal het literaire werk en het beeldhouwwerk van Cyriel Verschaeve nader belichten.

 • 11u: Welkomstwoord door Andreas Cavyn, Voorzitter vzw Kapelaan Verschaeve
  in OC De Kwelle, Sint-Rijkersstraat 20, Alveringem
 • 11u10: Referaat 1: Het marmer en het slijk. Over de radicale verbeelding van Cyriel Verschaeve (1919-1936)
  door Aragorn Fuhrmann, Wetenschappelijk onderzoeker ADVN
 • 12u30: Broodjeslunch in Gemeentehuis ‘Hof van Wyckhuize’
 • 13u – 14u: Mogelijkheid tot bezoek aan de Kapelanij Verschaeve en/of bezoek aan de tentoonstelling in de kerk
 • 14u15: Start namiddagprogramma:
  • Referaat 2: Beelden tussen werkelijkheid en ideaal
   door Paul Verbraeken, Kunsthistoricus/kunstcriticus
   Dit referaat gaat door in de kerk van Alveringem
  • Referaat 3: Die Wende in der Kunst. Cyriel Verschaeve voor het Katholischer Akademiker Verband. Stuttgart, 4 augustus 1932
   door Romain Vanlandschoot, Historicus van de Vlaamse Beweging
  • Muzikaal intermezzo
  • Referaat 4: Jezus, ‘de sterke Held, de hoge Wijze, vaderlijke Trooster’ als levende werkelijkheid in Verschaeves Jezusboek
   door Pieter Bauwens, Licentiaat Godsdienstwetenschappen
  • Muzikaal intermezzo
  • Algemene besluiten van het colloquium
   door Prof. Dr. Em. Frans-Jos Verdoodt
  • Slotwoord door Gerard Liefhooghe, Burgemeester van Alveringem
 • 18u15: Receptie

Tentoonstelling in kerk Alveringem:
– zaterdag 2 juli 2022 (16u – 18u)
– zondag 3 juli 2022 (10u – 12u en 14u – 18u)

Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt een artistieke catalogus uitgegeven met prachtige kunstfoto’s van het beeldhouwwerk van Verschaeve. Deze catalogus wordt in voorverkoop aangeboden (80 pag.).

Inschrijving via onderstaand formulier vóór 20 juni 2022 aan vzw Kapelaan Verschaeve p.a. O.L. Vrouwstraat 11, 8600 Diksmuide of via mail aan koen.bultinck@skynet.be


Inschrijvingsformulier

Dhr./Mevr.

Straat + nummer:

Postcode: Plaats:

E-post:


– neemt deel aan het colloquium met: perso(o)n(en) aan 25 euro/persoon

– bestelt exempla(a)r(en) van de catalogus in voorverkoop en schrijft 15 euro/exemplaar over (nadien 20 euro)


Graag bevestigen via overschrijving voor 20 juni naar BE82 4766 1017 6168 op naam van vzw Kapelaan Verschaeve, O. L. Vrouwstraat 11, 8600 Diksmuide.